Followers

Nepal Police/Crime Report

http://www.nepalpolice.gov.np

Mission Statement

" कानुनी राज्यको मूल अवधारणाबाट निर्दिस्ट रही प्रभावकारी अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान द्वारा समाजमा शान्ती स्थापना गरी मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रतिबद्द राष्ट्रप्रति समर्पित स्वच्छ प्रहरी सेवा "

सांगठनिक प्राथमिकताहरु
  1. प्रहरी संगठनलाई पुर्नसवलीकरण
  2. प्रहरी सेवा प्रति आम नागरिकको धारणा र सत्य सेवा सुरक्षणम् नागरिकलाई संगठन दारा  विस्वस्त तुल्याउनु।
  3. मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन
  4. दण्ड हिनताको अन्त्य
  5. प्रहरी प्रतिको जनविश्वासमा अभिवृद्धि

तपाईको नजिकमा कुनै घटना घटेको छ

यदि तपाईको नजिकमा कुनै घटना घटेको छ भने हामी तपाईको सूचनालाई पूर्ण रुपमा गोप्य राख्दै तपाईको सत्यतथ्य सूचनाको आधारमा तुरुन्त अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्न प्रतिवद्व छौं । यसका लागी प्रहरी प्रधान कार्यालय अ अ विभागको सी आई सी यू शाखामा निम्न माध्ययमबाट २४ सै घण्टा आफ्नो सुचना दिन सक्नुहुने छ ।
सम्पर्क माध्यम 
  • फोन नं ४४१२७४८, १६६००१४१५१६ ( टोल फ्रि )
  • मोवाइल नं ९८४९०९११३९
  • फ्याक्स नं ४४१२७४८
  • ई–मेल cicu@nepalpolice.gov.np

No comments:

Post a Comment